Вътрешни ремонти

вътрешни ремонти

Добре Дошли в сайта

Вътрешни ремонти ЕООД предлага услуги свързани с провеждането на вътрешни ремонти на домове и офиси в София и обекти в София област. Извършване на всякакви вътрешни ремотни дейности - шпакловка, замазка, обръщане на прозорци, полагане на теракор, фаянс и всякакви подови настилки.
Изграждане и подновяване на ел. инсталации, ВиК инсталации и саниране на апартаменти.
Ако искате да извършите ремонт на вашият апартамент, кухня или баня - позвънете на 0898 83 00 64, e-mail: hamali@abv.bg


Блог

За окачените тавани

Окаченият таван е допълнителен, неносещ елемент в конструкцията на сградата и обикновено се изпълнява след нейното окончателно изграждане, а понякога дори и след приключването на довършителните работи. Представлява равнинно, тяло, което виси под покритието на помещението и е окачено на него чрез специална конструкция. Независимо от това, дали покритието е междуетажна подова конструкция или зална покривна конструкция, системата на окачването изключва възможността да бъдат предадени върху окачения таван каквито и да било товари от други части на сградата. Така таванът поема товари само от собственото си тегло и евентуално от прокарани върху него инсталации или ревизионни пътеки. Характеризира се със статическа самостоятелност и представлява допълнителен товар за покритието.
Повърхнината на окачения таван може да бъде ажурена или плътна, раздвижена или плоска, прекъсната или непрекъсната. Тя трябва винаги да бъде устроена така, че зрително да се възприема като единно конструктивно тяло независимо от това, дали нейната цялост е действителна или привидна. В този смисъл окаченият таван се определя като равнинен конструктивен елемент или равнинна система от конструктивни елементи, които, окачени под покритието на помещението, оформят или очертават видимия му таван и напълно или отчасти затварят таванското пространство над него. Окаченият таван придава определени архитектурно-художествени качества на интериора, осигурява място за прокарването на различни инсталации, позволява удобното полагане на необходимите изолационни пластове, подобрява акустиката на помещението и допринася за постигането на благоприятен осветителен и климатичен режим. Съществен конструктивен признак на окачения таван е комплектът от носещи елементи, които го прикрепват към покритието. Непосредственото закрепване без такива елементи и без таванско пространство е характерна особеност на т.нар, тавански обшивки и облицовки. Голямото разпространение на окачените тавани в съвременното строителство се дължи на многобройните съществени предимства, които те имат в сравнение с таваните, получени направо от формата на покритието или по друг начин. В най-общи линии тези предимства могат да бъдат определени така:


1. Съществува значителна свобода на формообразуването като резултат от неносещата функция и от относителната самостоятелност на окачения таван. В рамки, определени от конструктивния тип на покритието, видимата таванска повърхност може да бъде третирана най-различно както по отношение на нейната структура, форма или конфигурация, така и по вида или фактурата на материалите, които я изграждат. Независимо от декоративно-художествените си качества окаченият таван е важен фактор за създаването на пространствено-геометричната характеристика на помещението.
2. Окаченият таван образува визуално; непроницаем екран пред покритието. Зад него могат да бъдат скрити инсталации за осветление, отопление, вентилация и за озвучаване на помещението и независимо от декоративното обогатяване на интериора да се полагат изолационни пластове, да се закрият дилатационните фуги или допуснати грешки в конструкцията на покритието.
3. Създава се допълнително (таванско) пространство над окачения таван, което може да бъде използувано за удобното прокарване на всички инсталации. Осигурява се и удобен достъп до тях за извършването на контрол, поддържане и евентуален ремонт. При определени условия това пространство допринася за подобряване на климатичната или акустичната обстановка в помещението.
4. От значение е и малкото собствено тегло на окачения таван поради ограниченото натоварване на конструкцията му. Оразмеряването на конструкцията става според нейното собствено тегло и незначителните товари от възможни инсталации. Практически неограничената гъстота на окачването отстранява опасността от недопустими провисвания и елементите най-често се оразмеряват конструктивно. Употребата на леки и други високоефективни материали също облекчава конструкцията на окачения таван, респективно на покритието.
5. Осигурена е възможността за постигане на оптимална строително-физическа характеристика в пространството под окачения таван, като се създава необходимата топлинна изолация и се прокарват съответните отоплителна и вентилационна инсталация. В акустично отношение чрез звукопреграждащи и звукопоглъщащи изолации върху окачения таван се постига определена акустична обстановка независимо от възможността да бъдат коригирани и пространствено-акустич-ните параметри на помещението. В светло-техническо отношение съществува неограничена вариантност при избора на осветител-ната система.
6. Налице са значителни предимства за индустриализирано изпълнение. Почти всички окачени тавани, особено тези с опростени очертания и плоска конфигурация, може да бъдат изграждани като сглобяеми конструкции от типизирани индустриално произведени елементи и детайли.

Освен многобройните си предимства окачените тавани имат съществени недостатъци, които в значителна степен затрудняват и ограничават приложението им. Най-важните от тях са:
1. Висока строителна стойност — поради употребата на сравнително скъпи материали и изделия. Независимо от това изграждането на окачения таван само по себе си представлява допълнителен разход в строителството. Ако бъдат прибавени и средствата за поддържането и ремонтирането му, картината е още по-неблагоприятна.
2. Високи изисквания както по отношение на окачения таван като цяло, така и към отделните елементи, прецизността и сигурността на монтажа. Тенденцията за по-нататъшно намаляване на собственото теглоусложнените връзки на отделните части и нарастващата взискателност към изпълнението изключват импровизациите с подръчни средства. Приложението на окачените тавани предполага определено развитие на строителната промишленост.
3. Различна устойчивост и трайност на елементите на окачения таван (поради тяхната разнородност). Вредни влияния оказват въздушната влажност, високите температури, замърсяването, някои вибрации и т.н. Дървото и дървесните материали (шперплат, дървесновлакнести плочи) са хигроскопични и изложени на загниване; пластмасите значително изменят физико-механичните си качества при температурни промени, лесно се замърсяват и стареят; стоманата бързо кородира,а стъклото се напуква под действието на определени звукови честоти.
4. Незадоволителна звукопреграждаща способност по отношение на въздушния шум — поради малката плътност и незначителното собствено тегло на окачения таван. Леката и относително тънка конструкция създава и условия за възникване на звуков резонанс. От друга страна, допълнителното й утежня-ване е икономически неоправдано.
5. Натрупване на прах върху окачения таван и разсейването му в помещението под влиянието на отоплителната и вентилационната инсталация, полепване на прашинки по лицевата страна на тавана поради електростатичното му зареждане (при някои материали) и други неудобства, които правят проектирането и изпълнението на окачените тавани трудна и отговорна задача.